Kontrola Originality
L1, L2                                                                   75 Eur
L3 - L7                                                                  80 Eur
M1, N1                                                                  80 Eur
M2,N2                                                                   90 Eur
M3,N3                                                                 110 Eur
O1, O2                                                                  75 Eur
O3                                                                         90 Eur
O4                                                                       100 Eur
T1 - T4                                                                  90 Eur
R1 - R4                                                                 90 Eur
Pracovné stroje                                                  115 Eur
KO opakovaná pre všetky skupiny do 30 dní    20 Eur
KOK na prihlásené vozidlo                                 15 Eur
KO administratívna skrátená  -   Plná cena pre danú skupinu 

              
prevádzka J. I. Bajzu III. 1273/18, 971 01 Prievidza tel/fax: 046 5425551,  e-mail: stk.prievidza@centrum.sk
Kontrola
originality
pre
všetky
skupiny
vozidiel
L,N,M,R,O
Pracovné stroje
TraktoryOtváracie hodiny:

PO - PIA
7:30 - 16:00

Informácie  ( objednávky ) tel: 046 5425551
CENNÍK KONTROLY ORIGINALITY Platný od 1.1.2019