STK Prievidza
prevádzka J. I. Bajzu III. 1273/18,  971 01 Prievidza  tel/fax: 046 5425555,  e-mail: stk.prievidza@centrum.sk
Cenník služieb
Platný od 1.1.2019 
( Ceny vrátane DPH a Osvedčenia + nálepky. ) 

TK pravidelná: M1, N1, L5e, L7e                                    30 €
EK pravidelná: M1, N1 : (všetky emisné systemy)              25 €
TK + EK súčasne ( M1, N1 )                                          55 €
TK pravidelná: N2, N3, M2, M3                                       45 €
EK pravidelná: N2, N3, M2, M3                                       30 €
TK + EK súčasne ( N2, N3, M2, M3 )                                75 €
TK pravidelná:  L3e, L4e, L6e                                            17 €
TK pravidelná: O2                                                             25 €
TK pravidelná: O3, O4                                                       30 €
TK + EK súprava (N2,N3 + O3,O4)                              105 €
TK pravidelná: T1, T2, T3, T4,                                           35 €
EK pravidelná: T1, T2, T3, T4,                                           30 €
TK + EK spolu ( T1 - T4 )                                               65 €
TK pravidelná: R2, R3, R4                                                 25 €
TK pravidelná: C, P, S                                                        45 €
TK pravidelná: Ls                                                               30 €
TK - LPG, CNG  príplatok                                               4 €
EK - LPG, CNG  príplatok                                               4 €
TK - Administratívna (Osvedčenie + nálepka)                 4 €
EK - Administratívna (Osvedčenie + nálepka)                 4 €
                 

DOVOZY -  JDV

TK - JDV - M1, N1,                                                           25 €
EK - JDV-  M1, N1,                                                           25 €
TK + EK - JDV-  M1, N1,                                                  50 €
TK - JDV - M2, M3, N2, N3,                                             45 €
EK - JDV-  M2, M3, N2, N3,                                             25 €
TK + EK - JDV-  M2, M3, N2, N3,                                    70 €
TK - JDV - Motocykle - L                                                 25 €
TK - JDV - O2                                                                  20 €
TK - JDV - O3, O4                                                           30 €
TK - za účelom výmeny TOV za OEV - Ps                        42 €
TK - kvôli inej technickej zmene - L1e,L2e, O1, R1             15 €
TK -1. OPAKOVANÁ M1, N1 ( 1-brzdy)                            8 €
TK -1. OPAKOVANÁ M2,M3, N2,N3 ( 1-brzdy)              16 €
TK -1. OPAKOVANÁ  ( bez skupiny 1-brzdy)                    4 €
TK -
2. a ďalšie opakované v plnej cene pravidelnej
EK - Opakovaná ( do 60 dní po našej EK)                         10 €
EK - Opakovaná ( do 60 dní po inej EK)                            25 €
TK - ZVLÁŠTNA bez skupiny 1( brzdy ) M1,N1                   4 €
TK - ZVLÁŠTNA skupina 1( brzdy )  M1,N1                        8 € 
TK - ZVLÁŠTNA bez skupiny 1( brzdy ) M2,M3,N2,N3       6 €
TK - ZVLÁŠTNA skupina 1( brzdy )  M2,M3,N2,N3,T        12 €
OPIS PROTOKOLU                                                           4 €
Kontrola svetiel s nastavením                                              4 €