STK Prievidza
prevádzka J. I. Bajzu III. 1273/18,  971 01 Prievidza  tel/fax: 046 5425555 e-mail: stk.prievidza@centrum.sk
Cenník služieb
Platný od 1.7.2015 
( Ceny vrátane DPH a Osved
čenia + nálepky. ) 
TK pravidelná: M1, N1, L5e, L7e                                     26 €
EK pravidelná: M1, N1 : ( benzín, diesel )                          24 €
TK + EK súčasne ( M1, N1 )                                             50 €
TK pravidelná: N2, N3, M2, M3                                       42 €
EK pravidelná: N2, N3, M2, M3                                       25 €
TK + EK súčasne ( N2, N3, M2, M3 )                                67 €
TK pravidelná: L1e, L2e, L3e, L4e, L6e                              17 €
TK pravidelná: O1, R1                                                       15 €
TK pravidelná: O2                                                             24 €
TK pravidelná: O3, O4                                                      26 €
TK pravidelná: T1, T2, T3, T4, T5                                     33 €
EK pravidelná: T1, T2, T3, T4, T5                                     25 €
TK + EK súčasne ( T1 - T5 )                                             58 €
TK pravidelná: R2, R3, R4                                                 23 €
TK pravidelná: C1, C2, C3, C4, C5, Ps                              45 €
TK pravidelná: Ls                                                              29 €
TK - JDV- DOVOZ: M1, N1, L5e, L7e                              26 €
EK - JDV- DOVOZ: M1, N1,                                             20 €
TK - ADMIN. Po na
šej TK ( O + KN)                                4 €
EK - ADMIN. Po na
šej EK ( O + KN)                                4 €
TK - ADMIN. ( Iba osved
č. s nálepkou pôvodnou)             2 €
EK - ADMIN. ( Iba osved
č. s nálepkou pôvodnou)             2 €
TK - ADMIN. Po inej STK, nové voz.                                8 €
EK - ADMIN. Po inej STK, nové voz.                                8 €
TK - LPG, CNG príplatok                                                  4 €
EK - LPG, CNG príplatok                                                 4 €
TK -1. OPAKOVANÁ ( 200-brzdy, po inej STK )              4 €
TK -1. OPAK. ( bez 200-brzdy, po na
šej STK )                 0 €
( Platí sa iba za Osved
čenie a nálepku  )                              4 €
TK - ZVLÁŠTNA ( bez 200 - brzdy )                               4 €
TK - ZVLÁŠTNA ( 200 - brzdy )                                     8 €
OPIS PROTOKOLU                                                         3 €
Kontrola svetiel s nastavením                                              3 €
TK - JDV DOVOZ: M2, M3, N2, N3, T                           46 €
EK - JDV DOVOZ: M2, M3, N2, N3, T                           24 €
TK - JDV DOVOZ: O1, O2                                             20 €
TK - JDV DOVOZ: O3, O4                                             32 €
TK - za účelom výmeny TOV za OEV: Ps                        42 €
EK - Pravidelná do 30 dní po nespôsobilej, na na
šej STK    6 €