STK Prievidza
EMISNÉ KONTROLY
TECHNICKÉ KONTROLY
Vykonávame technické
kontroly
vozidiel
všetkých
kategóríí.
Druh pohonu benzín, emisný systém:
            R KAT, RKAT - OBD
Druh pohonu diesel, emisný systém:
         BKAT,NKAT,NKAT-OBD
Druhy  EK:
                  - EK pravidelná,
                  - EK zvláštna
                  - EK opakovaná
Ponúkame v prípade záujmu:

                    - odborné konzultácie a poradenstvo.
                    - kontrolu svetiel s nastavením.
                    - vystavenie opisu protokolu.
prevádzka J. I. Bajzu III. 1273/18,  971 01 Prievidza  tel/fax: 046 5425555 e-mail: stk.prievidza@centrum.sk
Druhy TK:
- TK pravidelná
- TK jednotlivo vyrobeného,             dovezeného alebo prestavaného
                 vozidla
   (individuálny dovoz) - TK zvláštna
- TK administratívna
- TK opakovaná 
KONTROLA ORIGINALITY
VOZIDIEL