046 STK-KO Prievidza, Bojnice. Dobrá cena, priateľský prístup